Spája nás záujem o kvalitu a korektné podnikanie na Slovensku

img

O nás

SLOVENERGOokno, združenie výrobcov a predajcov okien, dvier, zasklených stien, ľahkých obvodových plášťov a dodávateľov súvisiacich komponentov, technológií a materiálov na zabudovanie okien.

26.10.2021 bolo zasadnutie SLOVENERGOokno vo výrobnej firme na drevohliníkové okná HOBLINA Slovensko v Horných Chlebanoch. Aktuálnych tém je i v našej oknárskej komunite veľa. Čelíme turbulenciám nielen cenovým, ale i časovej a obsahovej nepresnosti v dodávke komponentov potrebných na výrobu okien.

28.9.2021 sa výbor združenia spolu s kontrolnou a revíznou komisiou stretli na pôde Technického a skúšobného ústavu stavebného TSÚS v Bratislave. Spolu s Prof.Sternovou, sme podrobne analyzovali otvorené otázky spojené s návrhom na úpravu vyhlášky 364/2012. Diskutovali sme o rôznych názoroch. Tlmočili sme nesúhlasné stanovisko SLOVENERGOokno k zjemneniu požiadaviek na budovy, ktoré definuje návrh úpravy vyhlášky 364/2012.

Zdôvodnenie: V SR prebieha proces postupného sprísňovania tepelnotechnických vlastnosti stavebných konštrukcií a budov už nepretržite od roku 1997. Zároveň sa sprísňujú a upravujú požiadavky na potrebu energie a na primárnu energiu v budovách podľa právnych a technických predpisov. Na konci tohto procesu príde návrh úpravy vyhlášky, ktorá zjemňuje požiadavky na potrebu energiu v budovách a na primárnu energiu v budovách od 1.1.2022. Je to nepochopiteľné, prekvapujúce, ale predovšetkým nezdôvodnené. Ak sme úpravou tepelnochnických noriem dosiahli prísne hodnoty stien, stien, podláh, okien a dverí na súčasnú úroveň, a priemysel sa z týmito požiadavkami vyrovnal, rešpektuje ich, je ťažké zdôvodniť prečo výsledné dielo budova spolu s technickým zariadením budovy má mať od 1.1. 2022 mäkšie podmienky, teda celkový efekt na budovu sa stratil a požiadavky na potrebu energií sa na konci procesu sprísňovania odrazu zjemňujú, zmäkčujú. Mohli by sme vymenovať konkrétne nedostatky, i číselne vyčísliť anomálie napríklad pri centrálnom zásobovaní tepla. Proces energetického hodnotenia budov, energetická certifikácia budov, na konci tohto procesu sa dostáva do veľmi zvláštnej situácie.

 

16.-17.6.2021 sme sa stretli vo Zvolene. Výročná členská schôdza, spoločenský večer a odborná konferencia boli síce hlavné body,

ale stihli sme sa pri príležitosti ukončenia aktívnej činnosti v REHAU poďakovať i nášmu kolegovi v SLOVENERGOokne,

skutočnému odborníkovi  oknárovi, živio Peter Suchánek.

 

Pripravili sme pre Vás jednotlivé prednášky, ktoré odzneli na odbornej konferencii

OKNÁ, DVERE, ZASKLENÉ STENY 17.6.2021 vo Zvolene.

Prednáška – prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

Prednáška – Ing. Arch. Martin Repický

Prednáška – doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD.

Prednáška – Rastislav Svečula

Prednáška – Michal Široký

Prednáška – RNDr. Ján Sabela

Prednáška – Ing. Ladislav Pavlovič

Prednáška – Ing. Milan Pekár

Prednáška – Lukáš Bučko

Prednáška – Ing. David Karfík

Prednáška – Bc. Karol Plaštiak

Prednáška – Ing. Peter Snopko

POZVÁNKA na SLOVENERGOokno konferenciu 16. – 17.6.2021

Konferencia je organizovaná po vynútenej prestávke, ktorú spôsobila pandémia.
Vývoj nových poznatkov ide ďalej a s vírusom sa musíme naučiť žiť. Preto sme sa
na výkonnom výbore, ktorý sa pravidelne stretáva s kontrolnou komisiou
a s poradným orgánom predsedu združenia SLOVENERGOokno, rozhodli zorganizovať
tématické dvojdňové stretnutie. Pripravili sme pre Vás zaujímavé prednášky
z oblasti navrhovania, výroby a zabudovania otvorových konštrukcií.

Konferencia je pre cieľové skupiny

– projektanti
– výrobcovia okien
– predajcovia okien
– montážnici okien
– investori, či už malých, alebo i veľkých objektov

Veľa získa i koncový užívateľ, stačí prísť. Všetci, koho tu stretnete sa podieľa na kvalite práve Vášho okna.

Okná sú skoro všade, dobre je vyznať sa pri ich výbere.

 

Činnosť združenia SLOVENERGOokno:

 • Pripravujeme nové znenie normy Okná, dvere a zasklené steny. Požiadavky a overovanie. Zaujímajú nás aj Vaše názory, zapojte sa tiež do prípravy textu na tajomnik@slovenergookno.sk. Norma by mala byť spoločná pre okná drevené, plastové a hliníkové. Definujeme vlastnosti a požiadavky na komponenty, ktoré sú potrebné pre výrobu a zabudovanie okien, dvier a zasklených stien a následne definujeme vlastnosti a požiadavky na okná, dvere a zasklené steny. Nová norma definuje aj úlohu projektanta a vážnosť návrhu ešte pred výrobou okien dvier a zasklených stien. Diskutujme.
 • Školíme všetkých, čo sa chcú dozvedieť o oknách a ich zabudovaní viac. Školíme záujemcov o licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Školenie SLOVENERGOokno je podmienkou pre získanie LICENCIE od TSÚS. Snažíme sa v živej forme vysvetliť aktuálne legislatívne požiadavky a na praktických ukážkach zo stavby poukazujeme na výhody dodržania noriem, ale i na riziká a následky z nesprávnej montáže okien. Na stretnutiach hodnotíme skúsenosti naše i skúsenosti školiacich sa pracovníkov, vysvetľujeme Technické informácie SLOVENERGOokno ako jeden z praktických zdrojov zlepšovania sa.
 • Školenie 25.5.2021 v spoločnosti SLOVAKTUAL Pravenec.
 •   
 • Školenie 13.5.2021 v spoločnosti BAU holding, výroba drevodomov Kaplná
 •   
 • Školenie 21.4.2021 v spoločnosti BETPRES Vranov nad Topľou
 •  

 

 • Školenie 15.4.2021 v spoločnosti COMBIN Banská Štiavnica spolu pre UVS, BANET, DAN RAK
 •  

 

 • Školenie 12.3.2021 spoločnosti DAG Prešov, v obci Výborná
 •    

 

 • Školenie 9.2.2021 v spoločnosti SOAR sk, a.s. v Trenčíne
 •  

 

 • Školenie 28.1.2021 v spoločnosti AVA-stav,s.r.o. Galanta
 •   

 

 • Školenie 3.11.2020 v spoločnosti HÍLEK a spol, a.s. v Senici
 •   

 

 • Školenie 15.12.202o v spoločnosti STAVSTAR s.r.o. a ALUFER s.r.o. v Košiciach  

 

Naše všeobecné profesijné oknárske POĎAKOVANIE patrí nášmu dlhoročnému kolegovi

Ing. Pavol Panáček, PhD.,

ktorý sa významnou mierou zaslúžil o budovanie celoslovenského združenia po linke SLOVOKNO – ENERGOKNO – SLOVENERGOokno.

Malé, ale o to úprimnejšie sme mali v septembri spoločné a teraz i sviatočné zasadnutie Výkonného výboru SLOVENERGOokno v Bratislave.

Spoločne sme pospomínali na začiatky združenia. Kvalita okna a záujem zlepšiť konštrukčné detaily, zabudovanie i legislatívu, to všetko nás spája i do budúcna. Ďakujeme Paľo.

 

  

 

Školíme, vysvetľujeme, radíme. V Nových Zámkoch sme 18.6.2020 vyškolili troch pracovníkov z PROSPECT,s.r.o. na správnu montáž okien. Odborné zaškolenie viedol tajomník SLOVENERGOokno Ing.Peter Snopko a Karol Plaštiak SIGA. Takéto školenie je podmienkou pre získanie LICENCIE pre zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby od TSÚS.

 • presadzuje záujmy svojich členov deklarované v Stanovách, Kódexe člena združenia a uzneseniach z členských schôdzí;
 • vydáva Oprávnenia na označovanie okien energetickými štítkami a odborné periodikum OKNOviny ®;
 • pranieruje nekvalitnú výrobu a montáž;
 • vzdeláva odbornú verejnosť;
 • rieši technické normy;
 • radí spotrebiteľom pri reklamáciách;
 • poskytuje poradenstvo pri výbere a zabudovaní okenných konštrukcií;
 • štvrťročne informuje záujemcov o novinkách prostredníctvom newslettera;
 • školí a vydáva Potvrdenia o zaškolení pre montážnikov okien a dverí na získanie licencie;
 • garantuje projekt Zaručene slovenské okno.

 

Členstvo v združení

Doterajšie aktivity združenia

Prezentácia  histórie združenia k 10. výročiu jej vzniku.

bpb

Sme členovia platformy Budovy pre budúcnosť

EuroWindoor

Sme členovia združenia národných zástupcov výrobcov okien, dverí a fasád EuroWindoor (EW)

Čo je nové?

Ako na rosenie okien?
Je vhodné olepovanie ostenia styrodurom?
Skúškami bola preukázaná nevhodnosť použitia termovízie na zisťovanie netesnosti okien

img KONTAKTY

Aktuálne novinky

zobraziť viac článkov

Správna montáž...

PRIJÍMAME OBJEDNÁVKY AJ OD NEČLENOV ZDRUŽENIA! V súvislosti s vydaním revidovanej…

Zobraziť viac

OKNOviny 02/2019

OBSAH 2/2019 Ing. Ladislav Lósy: Parametre stavebných výrobkov a požiadavky na…

Zobraziť viac

Newsletter 1/2020

Newsletter združenia SLOVENERGOokno 1/20 Pre zobrazenie newslettera sa prosím zaregistrujte alebo prihláste newsletter1_20

Zobraziť viac

PONÚKAME KNIHU

Ukážka je k dispozícii po kliknutí na obrázok! objednavka odbornej publikacie

Zobraziť viac

Newsletter

Zapíšte sa do nášho newsletteru a odoberajte aktuálne novinky

Zapísať na odber

Vaša e-mailová adresa nebude nikomu poskytnutá a je v bezpečí, prečítajte si podmienky spracúvania osobných údajov.