Konferencie, semináre a workshopy

POZVÁNKA NA  KONFERENCIU

o aktuálnych problémoch a riešeniach otvorových výplní stavieb a montovaných fasád

 

Termín na podanie prihlášky predĺžený o týždeň t.j. do 10.9.2019!

Pozvanka ODF2019

prihlaska ucasti

objednavka odbornej publikacie

 

Dňa  25.10.2018 sme usporiadali konferenciu OKNO, DVERE, FSÁDY vo Zvolene pri príležitosti osláv 10. výročia založenia združenia SLOVENEGOokno. Konferencie sa zúčastnilo 128 odborníkov  z oblasti navrhovania, výroby, predaja a montáže otvorových výplní stavieb a súvisiacich profesii. Na konferencii odznelo 14 odborných prednášok. Podstatná časť prednášok je zverejnená v našom periodiku OKNOviny 2/2018. Autori prednášok dali súhlas ku zverejneniu prezentácii prednášok pre členov združenia. Deň vopred 24.10.2018 konferencii predchádzalo zasadnutie odborných komisii zriadených najmä zo zamestnancov  podnikov členov  združenia. Pred odbornými komisiami stojí  významná úloha dať do súladu vyše dvadsiatky slovenských technických noriem vzťahujúcich sa na otvorové výplne stavieb. Večer prvého dňa stretnutia sa konal priateľský večer pri príležitosti 10. výročia založenia združenia za účasti pozvaných hostí najmä z radov súčasných a bývalých členov združenia. Súčasťou bolo ocenenie zakladajúcich členov a uvedenie do predaja prvej publikácie združenia Prevencia rizika vzniku plesní v okolí pripojovacej škáry okna. Fotografie z akcií nájdete na tejto internetovej stránke vo fotogalérii.

Dňa 11.4.2018 sme spoluusporiadali konferenciu ako sprievodné podujatie 39. medzinárodného veľtrhu CONECO 2018 za odbornej garancie TSUS, n.o. a v spolupráci s MDV SR a partnermi SLOVENERGOokno, o.z. a OZ ZPZB. Prednášky prednesené na tejto konferencii sú v zborníku, fotografie nájdete v našej fotogalérii.

Dňa 8.11.2017 sme usporiadali v Kočovciach workshop pre členov združenia k aktuálnym otázkam v odbore za účasti riaditeľky TSÚS, n.o. prof. Ing. Zuzany Sternovej, Phd. a vedúceho katedry Konštrukcii pozemných stavieb SvF STU v Bratislave prof. Ing. Borisa Bieleka, PhD.

Dňa 9.11.2017 sme plne naplnili konferenčnú sálu učebno – vzdelávacieho zariadenia Stavebnej fakulty STU v Kočovciach na združením SLOVENERGOokno organizovanom odbornom seminári určenom najmä pre členov združenia. V peknom postredí kaštieľa sa stretlo 80 odborníkov najmä z radov členov združenia. Pri príležitosti konania seminára bolo distribuované nové vydanie nášho periodika OKNOviny 2/2017. Obrázky zo seminára nájdete vo fotogalérii a na sociálnych sieťach.

Fotogalérie zo seminárov a workshopov

Newsletter

Zapíšte sa do nášho newsletteru a odoberajte aktuálne novinky

Zapísať na odber

Vaša e-mailová adresa nebude nikomu poskytnutá a je v bezpečí, prečítajte si podmienky spracúvania osobných údajov.