Používateľom

1. Kondenzácia na vonkajšom povrchu zasklenia

Pri moderných nízkoemisných zaskleniach s nízkym súčiniteľom prechodu tepla zasklenia sa viac tepla udržiava v interiéri budovy a platí, čím je nižší súčiniteľ prechodu tepla zasklenia, tým je vyššia vnútorná povrchová teplota, ale tým je aj nižšia vonkajšia povrchová teplota zasklenia. Teda čím má zasklenie väčšiu tepelnoizolačnú schopnosť, tým je riziko vzniku kondenzácie na vonkajšom povrchu väčšie. Na izolačnom trojskle je frekvencia výskytu kondenzácie vodnej pary alebo námrazy väčšia …

Viac na str. 2 v článku prof. Ing. Ivana Chmúrneho, PhD. v OKNOviny č. 1/2013

Pre zobrazenie viac informácií sa prosím zaregistrujte alebo prihláste

2. Osadenie okien

Vnútorná povrchová teplota okolitých konštrukcií okna je teda úzko spätá s hygienickým kritériom a prevenciou pred vznikom plesní. Pri okenných konštrukciách sú najviac postihnuté oblasti ostenia a nadokenného prekladu. Je to tým, že v mieste osadenia okna nevznikajú len materiálové tepelné mosty (betónové nadokenné preklady s vyššou tepelnou vodivosťou pri obvodových stenách z kusových stavív), ale samotné napojenie okna a ukončenie obvodovej steny vytvára i tzv. geometrický tepelný most. Z tohto hľadiska je preto výhodnejšie …

Viac na str. 3 v článku Ing. Roberta Žúdela, PhD v OKNOviny č. 1/2013

Pre zobrazenie viac informácií sa prosím zaregistrujte alebo prihláste

Mali by ste vedieť, že jednou z podmienok správneho osadenia okna do muriva z tvárnic je aj uloženie výstuže …. viac

3. Je trosklo iba izolačné dvojsklo s jednou tabuľou naviac?

Pri izolačnom trojskle je veľmi dôležité optimálne umiestenie nízko emisných povlakov. Štandardne sa aplikujú na pozíciu číslo 2 a 5. Ak by bolo nutné aplikovať povlak do stredu trojskla na pozíciu 3, alebo 4, je potrebné z hľadiska rizika tepelného lomu ako prostrednú tabuľu použiť tepelne tvrdené sklo. Toto isté riešenie platí aj pri použití …

Viac na str. 13 v článku p. Jozefa Dreveňáka v OKNOviny č. 1/2013

Pre zobrazenie viac informácií sa prosím zaregistrujte alebo prihláste

4. Účinky vetra na otvory stavebných konštrukcií

V závislosti na type okna (z hľadiska stanovenia maximálneho tlaku vetra je rozhodujúca plocha vystavená vetru) a jeho osadení na objekte dostávame pre rôzne typy a polohy okna rôzne hodnoty špičkového tlaku vetra na okná, ktoré by mali dané konštrukcie okien preniesť bez poškodenia.

Výpočet hodnôt špičkového tlaku vetra pre jednotlivé typy okien a výšky osadenia je …

Viac na str. 4 v článku doc. Ing. Oľgy Hubovej, PhD. v OKNOviny č.2/2013

Pre zobrazenie viac informácií sa prosím zaregistrujte alebo prihláste

5. Čo je a čo nie je oprávnená reklamácia?

Každý výrobca okien sa počas svojej činnosti na trhu stretáva aj s nepríjemnými prípadmi reklamácií. Samozrejme po praktickej stránke je potrebné stanoviť, či ide o reklamáciu oprávnenú alebo neoprávnenú. A tu nastáva problém. Nielen praktický, ale aj legislatívny. Je jasné, že koncový zákazník svoju reklamáciu vidí vždy ako oprávnenú, pričom výrobca okna, aj keď tlačený nákladmi na podnikateľskú činnosť, vidí reklamácie obyčajne objektívnejšie, pretože má viac skúseností. Vec je potrebné citlivo a trpezlivo zvážiť i vysvetliť. Ale často sa nie je o čo oprieť, pretože …

Viac na str. 8 v článku Ing. Roberta Žúdela, PhD. v OKNOviny č.2/2013

Pre zobrazenie viac informácií sa prosím zaregistrujte alebo prihláste

6. Zasklenia so zvýšenou priepustnosťou slnečnej energie

V poslednom období sa na trhu výrobkov izolačných zasklení objavili trojsklá, ktoré majú nízkoemeisné povlaky so zvýšenou priepustnosťou svetla a energie slnečného žiarenia s nízkoemisnými sklami tak, aby integrálna hodnota priepustnosti energie slnečného žiarenia (g-hodnota) bola väčšia ako pri bežnom trojskle. Zvýšená priepustnosť energie slnečného žiarenia a činiteľa svetelnej priepustnosti v izolačnom trojskle sa dosahuje …

Viac na str. 2 v článku prof. Ing. Ivana Chmúrneho, PhD. v OKNOviny č. 1/2014

Pre zobrazenie viac informácií sa prosím zaregistrujte alebo prihláste

Newsletter

Zapíšte sa do nášho newsletteru a odoberajte aktuálne novinky

Zapísať na odber

Vaša e-mailová adresa nebude nikomu poskytnutá a je v bezpečí, prečítajte si podmienky spracúvania osobných údajov.