EuroWindoor

 

VSTÚPILI SME DO ZDRUŽENIA EuroWindoor!

Poslaním EuroWindoor (EW) je zastupovať záujmy európskych výrobcov okien, dverí a fasád prostredníctvom úzkeho dialógu s EÚ a inými príslušnými inštitúciami. Prispieva tak k záväzku EÚ, pokiaľ ide o lepšiu reguláciu, ako aj tvorbu pracovných miest, energetickú bezpečnosť, efektívne využívanie zdrojov a zníženie emisií uhlíka bez toho, aby to pre toto odvetvie predstavovalo zbytočnú záťaž.

VÍZIA
Byť cennou zainteresovanou stranou pre inštitúcie EÚ pri rozvoji právneho rámca s dosahom na európske odvetvie okien, dverí a fasád.

CIELE
Uistiť sa, že výrobky z okien a dverí sú na programe ako pozitívny produkt
Poskytovatelia denného svetla poskytujúci energetickú účinnosť a lepší komfort a zdravie v budovách

Zabezpečiť dostatočné znalosti kľúčovej regulácie EÚ pre dané odvetvie
Monitorovať kľúčové právne predpisy a iniciatívy EÚ a reagovať na ne. Zabezpečovať, aby nás kľúčové nariadenie EÚ neprekvapilo

Pracovať pre lepšiu právnu reguláciu v tomto odvetví
Je potrebné vyhnúť sa zbytočnej záťaži a dvojitej regulácii

Podpora programu výmeny v Európe
Okno, dvere a fasáda prispievajú k úsporám energie a lepšiemu komfortu v Európe

Príspevok k agende trvalej udržateľnosti a recyklovateľnosti
Zabezpečenie, aby boli výrobky spravodlivo posudzované na základe technických overených skutočností

Zabezpečenie silnej a efektívnej organizácie
Považovať sa za konštruktívneho partnera spolupráce, ktorý je agilný a môže reagovať a prispievať v nevyhnutnom časovom rozpätí

KĽÚČOVÉ AKTIVITY
Témy z plánu činnosti po dôkladnom preskúmaní, v ktorom všetky zostávajúce a možné nové činnosti súvisia s jedným alebo viacerými z celkových cieľov a podľa toho sa uprednostnia.

Pozri tiež aktuality EuroWindoor z 1.10.2020:

https://www.eurowindoor.eu/eurowindoor/news-and-proceeding/position-papers-and-publications/

https://www.eurowindoor.eu/fileadmin/redaktion_eurowindoor/Position_Papers/EuroWindoor_EPBD_Infographic_Windows_for_healthier_buildings_1811_CZ.pdf##

 

Viac na stránke eurowindoor.eu

 

Newsletter

Zapíšte sa do nášho newsletteru a odoberajte aktuálne novinky

Zapísať na odber

Vaša e-mailová adresa nebude nikomu poskytnutá a je v bezpečí, prečítajte si podmienky spracúvania osobných údajov.