ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ

Čo očakávame od člena združenia a čo mu ponúkame?
Členstvo v združení je spoplatnené. Často pred záujemcom o členstvo vyvstáva otázka, či členstvo bude pre neho prínosom. Členmi združenia môžu výrobcovia a predajcovia okien a dverí. Výrobca musí existovať min. 3 roky na trhu, musí sa zaviazať plniť stanovy a Kódex člena. A v prípade žiadosti o energetický štítok (výrobca) sa musí podrobiť kontrole plnenia podmienok na udelenie energetického štítka uvedených v internej smernici združenia. Na tento účel sa podpíše zmluva so zmluvnou pokutou za zneužitie energetického štítka. Členstvo v združení podlieha schváleniu Výkonným výborom, kde jednotliví členovia výboru majú možnosť vyjadriť sa k záujemcovi o členstvo, na základe doterajších skúseností s výrobcom na trhu. Členské sa schvaľuje každoročne na výročnej členskej schôdzi (VČS), a na VČS v roku 2022 bolo pre rok 2023 (aj nasledujúce do nového uznesenia VČS) schválené členské podľa obratu podniku(§.4 ods. 7 zákona o DPH), za predchádzajúci rok:
– do 1 mil. EUR – členské 550 €;
– od 1 do 5 mil. EUR – členské 1100 €;
– nad 5 mil. EUR, vrátane všetkých nadnárodných zahraničných spoločností, dodávateľov systémov, technológií, atď. – členské 1650 €.
Toto plné členské platí len nový člen združenia. V ďalších rokoch má člen združenia možnosť si rozložiť platbu na každý polrok polovicu. Pokiaľ však zaplatí člen v ďalších rokoch plnú výšku jednou platbou má nárok na bonus 5% z členského.
Výške členského zodpovedá aj počet hlasov pri hlasovaní na členskej schôdzi. Za každých zaplatených 550€ je jeden hlas.
Dnes sa energetické štítky vydávajú aj pre nečlenov združenia. Cena za vyhotovenie jedného energetického štítka je 100 €. Člen združenia neplatí počas doby používania žiadne ďalšie poplatky. Nečlen združenia platí ročný poplatok 100 € za každý rok používania. Každý držiteľ energetického štítka má pravo označovať svoj výrobok označením zaručene slovenské okno s logom združenia, ktoré garantuje používanie tohto označenia. Okrem energetických štítkov majú členovia bezplatný prístup k vybraným normám STN – online, potrebným pre výrobcu otvorových konštrukcií, bezplatnú účasť na wokshopoch, ktoré nie sú pre verejnosť, ale aj 50% -tnú zľavu na zaškoleniach montážnikov na získanie licencie. Každý člen má bezplatný prístup k Príručke oknára  a prezentácii prednášok z konferencie nachádzajúcich sa na internetovej stránke a workshopoch organizovaných združením. Zamestnanci člena združenia majú 50% zľavu na vložnom na seminároch a konferenciách organizovaných združením. Každý člen združenia má 50% zľavu na reklamu v našom periodiku OKNOviny, bezplatne distribuovaného na veľtrhu CONECO RACIOENERGIA ako aj na ďalších akciách organizovaných združením, alebo kde sa združenie má účasť. Pokiaľ sa združenie zúčastňuje veľtrhu CONECO má každý účastník zvýhodnenú cenu dohodnutú s organizátorom výstavy. U každého člena privítame účasť  práci v Odborných komisiách.

Slovenskí výrobcovia, ak ste ochotní sa zaradiť do garantovanej skupiny korektných výrobcov a predajcov a plníte resp. ste ochotní plniť uvedené podmienky, môžete si podať prihlášku za člena.

Newsletter

Zapíšte sa do nášho newsletteru a odoberajte aktuálne novinky

Zapísať na odber

Vaša e-mailová adresa nebude nikomu poskytnutá a je v bezpečí, prečítajte si podmienky spracúvania osobných údajov.