Montážnikom okien

PRIJÍMAME OBJEDNÁVKY AJ OD NEČLENOV ZDRUŽENIA!

V súvislosti s vydaním revidovanej STN 73 3134 platnej od 1.2.2014 uskutočňujeme opakované zaškolenia. V prípade záujmu, prednáška môže byť rozšírená o porovnanie s ČSN 74 6077:2014 a zásady montáže okien a dverí odolných vlámaniu podľa STN EN 1627. Objednávky zasielajte na sekretariát združenia elektronicky!

Sme zmluvnou organizáciou akreditovaného inšpekčného orgánu TSÚS, n.o.
na vykonávanie zaškolení montážnikov okien a dverí na získanie licencie  na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií nutnej pri preukazovaní žiadateľov o dotácie na zateplenie a výmenu okenných konštrukcií

Záujemcom ponúkame dva typy zaškolení celodenné a poldenné. Na celodennom zaškolení sa preberú všetky požiadavky na zabudovanie otvorových konštrukcií vrátane materiálov a postupov za spoluúčasti nižšie uvedených partnerských organizácii. Prednášky partnerských organizácii k jednotlivým prvkom tesiacich systémov je doplnená  požívanou terminológiou a výkladom požiadaviek noriem STN 73 3134: 2014, STN 73 3133: 2012, STN EN 14351-1+A2:2019 a STN 73 0540-2/Z1: 2016, minimálnym rozsahom a obsahom realizačného výkresu, skice alebo dokumentácie zabudovania – čítanie projektovej dokumentácie a podmienkami udeľovania licencií licenčného orgánu.

Poldenné školenie je určené pre záujemcov, ktorí už absolvovali školenie niektorej z partnerských organizácii a majú o tomto aj potvrdenie.

V cene celodenného školenia je občerstvenie, obed a pre každého účastníka študijný materiál. Cena poldenného školenia je bez obeda.

Termíny sú vždy dohodnuté individuálne.

Informáciu o konaní je možné zistiť e-mailom na adrese:tajomnik@slovenergookno.sk

Zoznam partnerských organizácii:

Na školení sa prezentujú len výrobky spĺňajúce požiadavky STN 73 3133.

Komentovaný film Desatoro správnej montáže

Newsletter

Zapíšte sa do nášho newsletteru a odoberajte aktuálne novinky

Zapísať na odber

Vaša e-mailová adresa nebude nikomu poskytnutá a je v bezpečí, prečítajte si podmienky spracúvania osobných údajov.