OKNOviny

sú periodikom združenia SLOVENERGOokno, ktoré slúži na informáciu o činnosti združenia a odborných aktualitách v oblasti výroby okenných konštrukcií a zabudovania do stavby. Doposiaľ sú vydávané v tlačenej forme. Okrem toho sú staršie, už rozobrané vydania, k dispozícii na vyžiadanie aj v elektronickej forme. Nové vydania distribujeme na seminároch organizovaných združením a veľtrhoch, ktorých sa združenie aktívne zúčastňuje. Pri príležitosti konania konferencie sme vydali nové vydanie 2/2019. Obsah je uvedený dole! Očakávame, že na tejto stránke bude k dispozícii najneskôr do konca roka. Dovtedy si ho môžete pozrieť v knižniciach alebo si ho dať poslať poštou za jednotné poštovné a balné 5 EUR. Nakoľko často sa nám stáva, že zaslaná e-mailová adresa nie je správna, pokiaľ ste nedostali prihlasovacie údaje do týždňa od podania žiadosti, upovedomte nás o tom na adrese: tajomnik@slovenergookno.sk

Doposiaľ boli vydané s nasledovným obsahom:

OBSAH 1/2008
Kuruc, P: Súčasnosť a budúcnosť združenia SLOVENERGOokno
Puškár, A: Krátka, ale bohatá história
Panáček, P.: Označovanie okien v regulovanej a neregulovanej oblasti
Novotný, A: Poznatky z udeľovania značky kvality SLOVOKNO
Chmúrny, I.: Poznatky z energetického štítkovania okien

Zobraziť noviny 1/2008

Pre zobrazenie novín sa prosím zaregistrujte alebo prihláste

OBSAH 1/2009
Snopko, P.: Technický a etický štandard člena SLOVENERGOokno
Brath, F.: Dobrovoľná angažovanosť tretej strany
Chmúrny, I.: Európske normy na overovanie tepenotechnických vlastností okien
Jochim, S.: Vývoj, kvalita a trendy profilov drevených okien
Dlhý, D.: Akustické vlastnosti okien z pohľadu uplatňovania hEN

Zobraziť noviny 1/2009

Pre zobrazenie novín sa prosím zaregistrujte alebo prihláste

OBSAH 2/2009
Kuruc, P.: Poznatky z prieskumu správania výrobcu a predajcu pri predaji
Chmúrny, I.: Vlastnosti zasklení v zimných a letných podmienkach použitia
Sternová, Z.: Poruchy pri zatepľovaní budov vo vzťahu k otvorovým konštrukciám
Panáček, P.: Požiadavky na získanie značky kvality SLOVOKNO
Puškár A.: Návrh STN 73 3134: Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky a skúšanie.
Sázovský, M.: Chyby vzhľadu izolačných skiel a spôsob ich posudzovania 10

Zobraziť noviny 2/2009

Pre zobrazenie novín sa prosím zaregistrujte alebo prihláste

OBSAH 1/2010:
Kuruc, P.: Súčasnosť a budúcnosť združenia SLOVENERGOokno
Múdry, M.: Úlohy dovozcov okien a tabuľových skiel vo vzťahu k recyklačnému fondu
Svečula, R.: Zvukovoizolačné sklá
Dlhý, D.: Akustické vlastnosti okenných konštrukcií v teórii a praxi
Panáček, P.: Organizačná príprava vzdelávania montážnych skupín podľa STN 73 3134
Haluška, D.: Prínosy informačného systému pre výrobcov okien
Marjenka, J.: Normovaná odborná montáž systém Pichler
Tóth, D.: Princípy fungovania montážnej fólie Twin Aktiv v pripájacej škáre okna

Zobraziť noviny 1/2010

Pre zobrazenie novín sa prosím zaregistrujte alebo prihláste

OBSAH 2/2010:
Informácie o činnosti združenia
Informačná povinnosť výrobcu okien
Správna a nesprávna montáž okien do stavby
Tepelné namáhanie skla v oknách a fasádach

Zobraziť noviny 2/2010

Pre zobrazenie novín sa prosím zaregistrujte alebo prihláste

OBSAH 1/2011:
Kuruc, P.: Plán činnosti združenia
Chmúrny, I.: Vplyv dištančného profilu na tepelnotechnické vlastnosti okna
Svečula, R.: Trendy v sklených systémoch – trojsklá mieria vpred a CLIMA-TOP LUX
Suchánek, P: Energeticky efektívne stavať a modernizovať
Zúdel, R.: Plastové okno bez tepelne vodivej výstuže
Molnár, P: Kvalita a aplikácia PU – pien
Tóth, D.: Dnes už len na montáž okien pena nestačí

Zobraziť noviny 1/2011

Pre zobrazenie novín sa prosím zaregistrujte alebo prihláste

OBSAH 2/2011:
Sternová, Z.: Tepelnotechnické požiadavky na otvorové výplne vo vzťahu k energetickej hospodárnosti budov
Sýs, R: Požadavky EU na snižování energetické náročnosti budov v kontextu otvorových výplní
Chmúrny, I.: Škandinávsky systém ekologického štít- kovania okien a dverí
Kozáková, D.: Licencie na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií
Brath, F.: Optická a vizuálna kvalita zasklených celkov
Puškár, A.: Súčasný stav okenných konštrukcií a predpoklady vývoja
Zúdel, R.: Moderné okno z kompozitných materiálov
Slafkovský, R.: ISO BLOCO ONE a ISO BLOCO ONE CONTROL – okenné tesniace pásky 3 v 1
Slafkovský, R.: OTTOCOLL S81 – lepidlá a systémy pre vlepovanie skla do rámu

Zobraziť noviny 2/2011

Pre zobrazenie novín sa prosím zaregistrujte alebo prihláste

OBSAH 1/2012:
Žúdel, R: Ekológia plastových okien
Molnár, P.: Materiály používané v tesniacom systéme Soudal windows systém (SWS)
Dreveňák, J.: Energetická bilancia troskiel s teplý okraj izolačných skiel
Hraška, M.: Fenestra Sk – skúsenosti pri výrobe a montáži okien a dverí

Zobraziť noviny 1/2012

Pre zobrazenie novín sa prosím zaregistrujte alebo prihláste

OBSAH 2/2012:
Chmúrny, I.: 5 rokov energetického štítkovania okien v SR
Puškár, A. – Panáček, P.: Uplatňovanie STN 73 3134 a poznatky zo školení montážnikov okien
Hovorka, V.: Moderné priemyslovo vyrábané polotovary na výrobu drevných okien
Gillet, P.A.: Vplyv okien a zasklenia na obálku budovy
Chmúrny, I. – Panáček, P: Aj Vám sa tejto zimy rosili okná?
Panáček, P: Tesniace systémy pripojovacích škár

Zobraziť noviny 1/2012

Pre zobrazenie novín sa prosím zaregistrujte alebo prihláste

OBSAH 1/2013:
Kuruc, P.: 10. vydanie periodika
Chmúrny, I.: Kondenzácia na vonkajšom povrchu zasklenia
Žúdel, R.: Osadenie okien
Molnár, P.: PU pena a montáž pripojovacej škáry podľa STN 73 3134
Dreveňák, J.: Je trojsklo iba izolačné dvojsklo s jednou tabuľou naviac?

Zobraziť noviny 1/2013

Pre zobrazenie novín sa prosím zaregistrujte alebo prihláste

OBSAH 2/2013:
Bzovská, K.: Nové legislatívne predpisy o stavebných výrobkoch
Boldiš, J.: Nová klasifikácia odolnosti proti vlámaniu
Grolmus, R.: Legislatíva v oblasti energetickej hospodárnosti budov – širší pohľad
Hubová, O.: Účinky vetra na otvory stavebných konštrukcií
Panáček, P.: Izolačné sklené systémy – očakávania a realita
Žúdel, R.: Čo je a nie je oprávnená reklamácia?
Csanda, L.: Zdokonalená exteriérová fólia – RENOLIT EXOFOL PX
Chmúrny, I.: Výsledky merania deformácie izolačných dvojskiel narealizovaných budovách

Zobraziť noviny 2/2013

Pre zobrazenie novín sa prosím zaregistrujte alebo prihláste

OBSAH 1/2014:
Puškár, A. -Panáček, P.: Ide nám o kvalitu a spotrebiteľa
Chmúrny, I.: Zasklenia so zvýšenou priepustnosťou slnečnej energie
reklamný článok SLOVAKTUAL s.r.o.
reklamný článok elumatec
reklamný článok Sain-Gobain Glassolutions Nitrasklo, s.r.o.
reklamný článok REHAU s.r.o.
Nemčok, V.: Aká montáž, taký dodávateľ
Molnár, P.: Flexi Foam – PU pena novej generácie

Zobraziť noviny 1/2014

Pre zobrazenie novín sa prosím zaregistrujte alebo prihláste

OBSAH 2/2014:
Rešutíkova, J.: Systém ochrany duševného vlastníctva
Bielek, B. – Szabó, D.- Majsniar, V.: Systémy prirodzeného a hybridného regulovaného vetrania budov
Hurtíkova, D. – Petráš, D.: Vplyv kvality vnútorného vzduchu v budovách na návrh systémov vetrania
Chmúrny, I.: Navrhovanie a posúdenie okien z hľadiska zimného a letného obdobia
Urbančok, R: Plastové a hliníkové okná, reklamácie, vady, diagnostika, náprava, príklady z praxe…
Žúdel, R.: Nevieme, alebo nechceme správne montovať okná?
Panáček, P.: Identifikácia a posudzovanie zabudovaných otvorových výplní stavieb
Dreveňák, J.: Zasklenia pre jasný výhľad

Zobraziť noviny 2/2014

Pre zobrazenie novín sa prosím zaregistrujte alebo prihláste

OBSAH 1/2015:
Žúdel, R.: Trendy v plastových profiloch
Chmúrny, I.: Nové zlepšené izolačné zasklenia pre ultranízkoenergetické budovy
Nemčok, V.: Správna montáž okna je nutnosťou
Snopko, P.: Oknárska prevencia je „zdôvodnený konštrukčný detail“
Macko, M.: Okná a dvere pre nízkoenergetické a pasívne budovy
Urbančok,R.: Inovácie v oblasti hliníkových okien a dverí
Panáček,P.: Montáž otvorových výplní odolných proti vlámaniu

Zobraziť noviny 1/2015

Pre zobrazenie novín sa prosím zaregistrujte alebo prihláste

OBSAH 2/2015
Novotný, A.: Doterajší rozsah obnovených bytových domov v SR ako východisko pre plnenie zámerov stratégie obnovy budov
Chmúrny, I.: Požiadavky na okná a otvorové konštrukcie pre architektúru
Dreveňák, J.: Tepelne upravené bezpečnostné sklá
Žúdel, R.: Je profil triedy „A“ podstatou kvalitného okna?
Volek, E.: Požiadavky na povrchovú úpravu hliníkových profilov a posudzovanie kvality
Puškár, A. – Panáček, P. – Snopko, P.: Metodika technického dozoru pri zabudovaní otvorových konštrukcií do stavby
Snopko, P.: Konštrukčný detail zabezpečujúci podstatné vlastnosti okna, pripojovacej škáry a blízkeho okolia v procese navrhovania
Barčík, B.: Inovatívne prvky pre spoľahlivé kotvenie otvorových výplní od spoločnosti ALLMEDIA
Horečný, R.: Skúsenosti z vykonávania licenčných kontrol na zabudovávanie okenných konštrukcií

Zobraziť noviny 2/2015

Pre zobrazenie novín sa prosím zaregistrujte alebo prihláste

OBSAH 1/2016
Chmúrny, I.: Tepelná ochrana konštrukcií vo vzťahu k energetickej hospodárnosti budovy
Žúdel, R.: Moderné koncepty energeticky úsporných okenných konštrukcií
Macko, M.: Smerovanie európskeho trhu oblasti profilov
Molnár, P.: Základné zón pripojovacej škáry podľa STN 73 3134 a STN 73 3133
Barčík, B.: Tesniace systémy pripojovacej škáry so zníženou prácnosťou pri montáži
Svečula, R.: Chcete zatieneniu zabrániť alebo ho dosiahnuť?

Zobraziť noviny 1/2016

Pre zobrazenie novín sa prosím zaregistrujte alebo prihláste

OBSAH 2/2016
Sternova, Z.: Aktuálne požiadavky na tepelnú ochranu a energetickú hospodárnosť budov
Puškár, A.: Teoreticko – experimentálne zdôvodnená konštrukčná tvorba okna
Svečula, R.: Základy akustiky skla
Chmúrny, I.: Tepelná izolácia ľahkých fasádnych systémov
Lósy L.: Aktuality o normách z oblasti otvorových výplní
Bukolská K.: Legislativa – výzva, nebo příležitost?
Ajdarów M.: Moderní dřevěná okna v historickém kontextu (príloha:omluva a oprava )
Žúdel, R.: Prepracovanie normy EN 12608 a jej významnejšie zmeny

Zobraziť noviny 2/2016

Pre zobrazenie novín sa prosím zaregistrujte alebo prihláste

OBSAH 1/2017
Hraška, J.: Tieniaca technika – požiadavky z hľadiska denného osvetlenia a ochrany pred nadmerným slnečným žiarením
Chmúrny, I.: Tepelnotechnické a optické vlastnosti zariadení slnečnej ochrany kombinované so zasklením
Snopko, P.: Výplňové konštrukcie, tienenie a tepelné mosty
Piteľ, M.: Faktory ovplyvňujúce tepelný komfort podkrovných miestností

Zobraziť noviny 1/2017

Pre zobrazenie novín sa prosím zaregistrujte alebo prihláste

OBSAH 2/2017
Holler, D.: 10 rokov vydávania periodika a činnosť združenia v nastávajúcom období
Sternová, Z.: Aktuálne otázky otvorových výplní stavieb na prahu roku 2018
Chajdiakova, K. – Robl, P.: Kvalitné okná potrebujú kvalitnú legislatívu
Pauer, I.: Neklesajúci problém pri montáži okien
Chmúrny, I.: Prevencia hygienických problémov v okolí pripojovacej škáry okna
Žúdel, R. – Hudák, J. – Vajs, R.: Príčiny priehybu profilov okien po zabudovaní do stavby
Bielek, B. – Szabó, D.: Technická podpora experimentálnej laboratórnej základne SvF STU pre stavebnú prax v oblasti fyziky výplňových konštrukcií stavieb

Zobraziť noviny 2/2017

Pre zobrazenie novín sa prosím zaregistrujte alebo prihláste

OBSAH 1/2018
Grolmus, R.: Kvalita vnútorného prostredia – qio vadis?
Svečula, R.: Vidím ťa dobre ale zle ťa počujem
Macko, M.: Posudzovanie kvality povrchu otvorových výplní stavieb
Chmúrny, I.: Overenie rizika vzniku plesní meraním „in situ“
Panáček, P.: Otvorové výplne stavieb – výber, kvalita vyhotovenia a zabudovania do stavby
Diskusné fórum: Téma, kvalita montáže a záruka

Zobraziť noviny 1/2018

Pre zobrazenie novín sa prosím zaregistrujte alebo prihláste

OBSAH 2/2018
Holler, D.: 10 rokov od vzniku združenia SLOVENERGOokno
Robl, P.: 5 krokov k moderným budovám na Slovensku
Bielek, B.-Lavrinčík, M. – Szabó, D.: Výskumo-vývojová spolupráca Stavebnej fakulty STU s realizačnou praxou v oblasti fasádnej techniky budov
Nagy J.: Úskalia dodávateľských zmlúv stavebých prác pri konaniach pred súdmi v SR
Fačková, T.: Úloha projektanta a zhotoviteľa stavby pri posúdení vhodnosti okien a dverí do stavby (legislatívne a normové požiadavky)
Rástocký, Š.: Dvere a okná s požiarnou odolnosťou, oblasť aplikácie výsledkov skúšok
Panáček, P.: Revízia STN EN 14351-2:A2 Okná a dvere Norma na výrobky, funkčné vlastnosti. časť 1: Okná a vonkajšie dvere
Vašková, J. – Fačková, T.: Zabezpečenie FPC pri výrobe okien a dverí uplatnením manažérstva kvality podľa ISO noriem
Chmúrny, I. – Panáček, P.: Vplyv tieniacej techniky na tepelnú bilanciu okien
Palko, M. – Palková, A.: Vybrané tepeno- vlhkostné problémy okenných konštrukcií
Žúdel, R.: Meranie infračervenou kamerou
Vavrovič, B.: Koncepčné prístupy ku obnove okien na pamiatkovo chránených budovách
Macko, M.: Posudzovanie kvality povrchu otvorových výplní stavieb

Zobraziť noviny 2/2018

Pre zobrazenie novín sa prosím zaregistrujte alebo prihláste
OBSAH 1/2019
Panáček, P.: Ako na „rosenie“ okien
Vajs, R.: DREVOHLINÍKOVÉ OKNÁ V NÁROČNÝCH PODMIENKACH POUŽITIA
Žúdel, R.: Trendy v plastových profiloch energeto view® a technológia foam inside®
Diskusia: Je vhodné olepovanie ostenia styrodurom?

Zobraziť noviny 1/2019 

Pre zobrazenie novín sa prosím zaregistrujte alebo prihláste
OBSAH 2/2019
Lósy, L.: Parametre stavebných výrobkov a požiadavky na stavby. Čo to znamená pre výrobcu?
Romanczin, L. – Roller, F.: BIM v mezinárodním prostředí. Jak řešíme BIM na projektech
Chmúrny, I.: Overenie U – hodnoty stavebnej konštrukcie meraním in situ
Bielek, Boris. – Szabó, D. – Čuperk, J. – Suchánek, P. – Panáček, P.: Experimentálny analýza spoľahlivosti diagnostiky prievzdušnosti zabudovaných výplňových konštrukcií budov pomocou infračervenej termografie
Palko, M. – Palková, A. Blažo, A. – Križanová, S.: Drevené okná a ich potenciál v budúcnosti
Húšťava, M.: Vzorová rekonštrukcia domu – RENOV ACTIVE

Zobraziť noviny 2/2019 

Pokiaľ máte záujem si niektoré vydanie fyzicky prelistovať nájdete ho v nasledovných knižniciach:

Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1, Martin
Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská 1, Bratislava
Univerzitná knižnica v Bratislave, oddelenie periodík, Michalská 1, Bratislava
Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Klemensova 19, Bratislava
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná č.9, Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Hlavná 10, Košice
Štátna vedecká knižnica v Prešove , Hlavná 99, Prešov
Krajská štátna knižnica Karola Kmeťku,Fraňa Mojtu 18, Nitra
Štátna krajská knižnica Michala Rešetku, Námestie SNP 2, Trenčín
Krajská štátna knižnica Juraja Fándlyho, Rázusova 1, Trnava
Krajská štátna knižnica Ľudovíta Štúra, ul. Ľ. Štúra 5, ZVOLEN
Krajská štátna knižnica v Žiline, ul. A. Bernoláka 47, Žilina
Centrum vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8/A, Bratislava
Slovenská pedagogická knižnica, Hálova ulica 16, Bratislava
Knižnica Fakulty architektúry STU, Námestie slobody 19, prízemie, č. dv. 52, Bratislava

 

Newsletter

Zapíšte sa do nášho newsletteru a odoberajte aktuálne novinky

Zapísať na odber

Vaša e-mailová adresa nebude nikomu poskytnutá a je v bezpečí, prečítajte si podmienky spracúvania osobných údajov.