Smernice združenia

Združenie predkladá na  odbornú diskusiu  smernicu:

  • P-TNZ –1/2018: Posudzovanie kvality povrchu_navrh 25.1.2018
    Vaše pripomienky zasielajte e-mailom na adresu združenia. Predpokladá sa, že články smernice po ukončení pripomienkovania navrhneme na zapracovanie do slovenských noriem