Zaručene slovenské okno

Združenie SLOVENERGOokno garantuje projekt “Zaručene slovenské okno”. Projekt je smerovaný na podporu predaja a montáže slovenských otvorových výplní stavieb.

Ochranná známka bola registrovaná na Úrade pre priemyselné práva SR pod č. 237194. Ochranná známka sa vzťahuje na výrobky vyrobené členom združenia s tým, že všetky ním vyrábané a predávané otvorové výplne stavieb sú vyrábané výhradne v Slovenskej republike, teda že u týchto výrobkov sú rámy spojené, okované a zasklené na Slovensku.

Ďalšie informácie Vám poskytneme na e-mailovej adrese:
tajomnik@slovenergookno.sk