Semináre a workshopy

Príďte diskutovať o oknách

CONECO2018

Dňa 8.11.2017 sme usporiadali v Kočovciach workshop pre členov združenia k aktuálnym otázkam v odbore za účasti riaditeľky TSÚS, n.o. prof. Ing. Zuzany Sternovej, Phd. a vedúceho katedry Konštrukcii pozemných stavieb SvF STU v Bratislave prof. Ing. Borisa Bieleka, PhD.

Dňa 9.11.2017 sme plne naplnili konferenčnú sálu učebno – vzdelávacieho zariadenia Stavebnej fakulty STU v Kočovciach na združením SLOVENERGOokno organizovanom odbornom seminári určenom najmä pre členov združenia. V peknom postredí kaštieľa sa stretlo 80 odborníkov najmä z radov členov združenia. Pri príležitosti konania seminára bolo distribuované nové vydanie nášho periodika OKNOviny 2/2017. Obrázky zo seminára nájdete vo fotogalérii a na sociálnych sieťach.

 

seminar_koc17_05

 

Fotogalérie zo seminárov a workshopov